Bij velen van ons is er een gebroken verhouding tot wat we dagelijks doen. Is dit alles wat er is? De roep om herbezinning sluimert soms al jaren en klinkt meer dan eens luid en duidelijk. De horizontale dimensie van ons dagelijks leven en werk vraagt er dan om plaats te maken voor een verticale beweging. Verdiepen en opnieuw geïnspireerd raken om met meer eigenheid een weg te gaan. Die weg is meer dan eens nabij, maar wordt vaak niet herkend. Onze begeleiders inspireren u tot het gaan van die weg, die juist uw voetafdruk wil ontvangen.