Organisatie ontwikkeling

Als manager richt u zich aan de ene kant op visie, strategie, structuur en cultuur en aan de andere kant op de effectiviteit en ontwikkeling van uw medewerkers. Onze maatwerkprogramma’s en instrumenten zijn erop gericht om de gewenste veranderrichting op een effectieve wijze vorm te geven en te verankeren. Afhankelijk van het soort traject wordt een voor de opdracht geschikte organisatieprofessional ingezet om uitvoering te geven aan het ontwikkeltraject.

Download hier de PDF

psychologische begeleiding