ACT toolkit voor LOB nu als boek verkrijgbaar

Beelden van mijn toekomst. Albert de Folter en tom luken

Beelden van mijn toekomst. Albert de Folter en tom luken

Onlangs is het boek uitgekomen ‘Beelden van mijn toekomst. Een ACT toolkit voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding’. Auteurs zijn Albert de Folter en Tom Luken. Uitgever is de NSvP.
De ACT toolkit voor LOB is een innovatieve aanvulling op bestaande methoden en instrumenten voor de begeleiding bij de studiekeuze in de hoogste klassen van havo en vwo. Acceptatie en commitment zijn de sleutelwoorden. We kunnen maar beter accepteren dat de studiekeuze moeilijk en de toekomst onvoorspelbaar is. Dat schept ruimte voor de ontwikkeling van werkelijke, eigen commitments.
Concreet bestaat de toolkit uit een test en 24 tools, die de begeleider naast bestaande programma’s kan inzetten. De test helpt om tools te kiezen die aansluiten bij de specifieke situatie en vraag van de leerling. De tools zijn divers qua opzet en tijdsbeslag. Sommige zijn op de eigenlijke studiekeuze gericht, andere meer voorwaardenscheppend of ontwikkelingsgericht. Sommige worden individueel ingezet, andere in groepjes of in de klas.
Het boek biedt vanuit een wetenschappelijk perspectief een beschrijving en verantwoording van de uitgangspunten. Tevens bevat dit boek de integrale toolkit en de handleiding daarbij.

De ACT toolkit voor LOB is online!

Ingegeven door behoeften van het werkveld namen Tom Luken en Albert de Folter ruim een jaar geleden het initiatief om een vernieuwende aanpak te ontwikkelen ter verrijking van het bestaande LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) landschap. Concreet resultaat is een toolkit met 25 instrumenten die op verschillende manieren ingezet kunnen worden om het studiekeuzeproces van leerlingen te ondersteunen. In bescheiden mate draagt het gebruik ervan ook bij aan de voor de toekomst zo belangrijke psychologische flexibiliteit.

Website: www.act-in-lob.eu

Klik  hier voor de hele nieuwsbrief.

Presentatie van de “ACT toolkit voor LOB” op 18 december 2014 bij Inholland Haarlem

Op 18 december werd de eerste workshop “Een ACT toolkit voor LOB” van Albert de Folter en Tom Luken gegeven op Inholland Haarlem voor decanen van de Kennemerkring en de studiekeuzebegeleiders van Inholland. Dit jaar zullen er overal in het land workshops gegeven worden en zal een begin gemaakt worden met de scholing van decanen, keuzebegeleiders en loopbaan professionals met betrekking tot het gebruik en de achtergronden van de toolkit. Eerder dit jaar werden al wel presentaties verzorgd op de congressen van de schooldecaanverenigingen NVS-NVL en de VvSL en mochten Tom Luken en Albert de Folter hun innovatie toelichten op het Loopbaancongres van de Noloc november 2014.

Neem bij vragen contact op met Albert de Folter, projectmanager van de toolkit & innovator (06 1994 5303 of mail naar albert@omega-adviseurs.nl).

Klik hier voor de presentatie

Omega advies & coaching op het Loopbaancongres 2014 van de Noloc

Albert de Folter en Tom Luken gaan van start met het presenteren en daarna uitrollen van hun innovatie “Een ACT toolkit voor LOB”. Vorige week donderdag presenteerden zij hun project op het congres van de Vereniging van Schooldecanen en Studiekeuzebegeleiders (VvSL), vandaag mochten we een toelichting geven op het Noloc congres. Begin 2015 zijn de tools te downloaden via de projectwebsite: www.act-in-lob.eu

 

 

Bekijk hier het impressie filmpje van het Loopbaancongres 2014.

Toeval als richtingwijzer in leven en loopbaan

De vraag of toeval bestaat, is een radicale vraag. Een vraag die dwingt om kleur te bekennen. Wat heeft toeval te maken met degene die het overkomt? In dit artikel lever ik een bijdrage aan de manier waarop binnen loopbaanbegeleiding vruchtbaar met toeval gewerkt kan worden. Dit doe ik aan de hand van verschillende oefeningen en gezichtspunten. Het werken met toeval kan de loopbaanbegeleiding een verdiepend perspectief bieden.

Klik hier voor het hele artikel.

 

Artikel Albert de Folter en Tom Luken in “Bij de Les”

Dit jaar komt er een nieuwe aanvulling van het LOB arsenaal: een tooi kit voor een andere,
meer gerichte, maar ook lichtere benadering van de studiekeuze. Een nieuwe stroming in
de psychologie biedt inspiratie.

De afgelopen jaren is er veel gebeurd op het gebied van
LOB. De onderzoeksprojecten van Frans Meijers en Marinka
Kuijpers, de innovatie projecten van Het Platform Beroepsonderwijs
en de Stimuleringsplan nen voor mbo en vo hebben
veel verbete ringen teweeggebracht. Zo is er nu meer
aandacht voor LOB in het onderwijs, meer scholen hebben
een visie op LOB, in het beroepsonderwijs zijn LOB-gesprekken
nu meer loopbaangericht en leerlin gen ontwikkelen er
meer loopb aancompetenties.

Klik hier voor het hele artikel