Loopbaanontwikkeling vindt plaats op het kruispunt van individuele en maat- schappelijke mogelijkheden en omstandigheden. Voeling krijgen met de eigen ambities, interesses, drijfveren, competenties en dit leren verbinden met de mogelijkheden die de samenleving biedt is een proces met een blijvend karakter. Omega advies & coaching helpt u om in de buitenwereld die plaats in te nemen die samenvalt met wie u bent en wat u kunt worden.