Een ACT toolkit voor LOB
Het project “Een ACT toolkit voor LOB” is een initiatief van Omega advies & coaching in samenwerking met Luken Loopbaan Consult en richt zich op vernieuwing van Loopbaanporiëntatie- en begeleiding (LOB) in het voortgezet onderwijs en in het propedeutisch jaar van het Hoger onderwijs. Bij dit project hoort een aparte projectwebsite waar instrumenten gedownload kunnen worden en de studiekeuzetest van Gati afgenomen kan worden. Het project loopt van januari tot en met december 2014.

NOLOC
Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en zet zich in voor de bevordering van de professionaliteit van de beroepsgroep. Daarnaast maakt Noloc zich sterk voor goede loopbaanontwikkeling van werkenden in Nederland. Omega advies & coaching vervult een actieve rol binnen de beroepsvereniging.

Stichting Register voor Beroepskeuze Adviseurs
De Stichting Register BKA is een onafhankelijke instelling, opgericht in 1957, die als doel heeft: het bevorderen van de kwaliteit en de integriteit van beroepskeuzeadvisering in Nederland.

NIP
Het Nederlands Instituut van Psychologen is de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn leden.

Blik op Werk
Blik op Werk is een onafhankelijke  stichting die zich inzet voor kwaliteit op het gebied van alle diensten die bijdragen aan duurzaam aan het werk blijven en komen.

Studiekring
Studiekring is een instituut voor studiebegeleiding in Nederland. Studiekring motiveert en begeleidt leerlingen in het aanbrengen van structuur en regelmaat in het huiswerk, het wegwerken van achterstanden en het leren van praktische vaardigheden.

NVS-NVL
De Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL) behartigt de belangen van begeleiders die jongeren begeleiden bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun school- en opleidingsloopbaan en hun studievaardigheden.

VvSL
Op 15 oktober 2009 is de Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders opgericht. Onder het motto “Van, voor, en door decanen en loopbaanbegeleiders” probeert de VvSL alle loopbaanbegeleiders van Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Beroeps Onderwijs, Hoger beroeps Onderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs in één organisatie onder te brengen, waardoor overleg over overstappen, aansluitprojecten, aansluitproblemen door de betrokken professionals gemakkelijker besproken kan worden.