Determinatie onderzoek

Kent u uw potentiële risicoleerlingen? Zo niet, dan stellen wij scherpe risicoprofielen op van uw leerlingen in strategisch belangrijke leerjaren. Wij bepalen via groepsgewijs onderzoek of de leerling op het juiste niveau zit en wie risicoleerlingen zijn. Van de leerlingen wordt een profiel gemaakt op basis van aanleg, vaardigheden, werkhouding en gedrag met overzichtelijke rapportages voor de leerling, mentor en het schoolmanagement. Wij sporen risicoleerlingen op zodat u uitval en verlies van  rendement voorkomt.

* Deze onderzoeksvorm is nog in een ontwikkeling.

Download hier de PDF

Voordelen risicoprofielen op een rijtje

A high school freshman with books