4 november 2014

Toeval als richtingwijzer in leven en loopbaan

De vraag of toeval bestaat, is een radicale vraag. Een vraag die dwingt om kleur te bekennen. Wat heeft toeval te maken met degene die het […]
5 februari 2014

Alain de Botton

Alain de Botton geeft in deze lezing een aantal interessante verklaringen over ons hedendaags denken met betrekking tot slagen en falen en waarom we tegenwoordig zo […]
18 maart 2013

Loopbaanvaardigheden in het beroepsonderwijs – Inaugurele rede van Marinka Kuipers samengevat in filmpje.

Marinka Kuijpers heeft 30 november 2012 haar inaugurele rede gehouden in verband met de aanvaarding van de bijzondere leerstoel ‘Leeromgeving en leerloopbanen in het (v)mbo’. De […]
18 februari 2013

Fiscale aspecten van loopbaanadvisering

Hoe moet met de kosten van een deskundige op loonbaanadviseur worden omgegaan onder de werkkostenregeling? Er bestaat een gerichte vrijstelling voor studie- en opleidingskosten. Daaronder vallen […]
4 februari 2013

Veel managers en bedrijven zijn bewusteloos! Over Daniël Ofman en zijn werk.

Mede door zijn werk is het begrip ‘bezieling’ in veel organisaties opnieuw gaan leven en begon men zich te realiseren dat het een doodlopend spoor is […]
2 februari 2013

Simon Sinek: Hoe grote leiders tot actie inspireren

28 december 2012

Stephen Covey legt uit

26 december 2012

Reactie op stelling in vakblad Loopbaanvisie nr. 1 januari 2012

Stelling: “Het is een illusie dat we onze cliënten kunnen helpen dichter bij zichzelf te komen; dat Zelf is ongrijpbaar; bovendien is het niet onze taak.” […]
13 december 2012

Wat kan een goede loopbaanadviseur voor cliënten kan betekenen?